Đang tải...
Website đang thử nghiệm
Trường Học Thời Hậu Lê

Phóng to ảnh

Trường Học Thời Hậu Lê

Mã SP: 8935072809737


Hoàng Lam
12
20x21 cm

Giá bán: 6.000 VNĐ

Còn hàng

Ở thời Lý, nhà nước lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám làm trường đào tạo nhân tài. Qua thời trần, việc tổ chức thi cử bắt đầu có quy cũ